Αρχική σελίδα >> Υπηρεσίες >>

Αντιπαροχή

Αξιοσημείωτο αριθμό έργων έχουμε πραγματοποιήσει και με την μέθοδο της αντιπαροχής.

Η υπευθυνότητα, τα πιστά χρονοδιαγράμματα και η αξιοπιστία επισφραγίζουν την ποιότητα της δουλειάς μας και αποτελούν εγγύηση για άριστη συνεργασία.

Παύλου Μελά 2 & Βουλγαροκτόνου, Χαλάνδρι, 15233
Τ. 210 6849946, 210 6850290 // F. 210 6822964