Αρχική σελίδα >> Γενικές Πληροφορίες >>

Πλεονεκτήματα Αγοράς Ακινήτου

Ενοίκιο Αξία Αγοράς Διάρκεια Αποπληρωμής Επιτόκιο Τελικό Όφελος
800 € 300.000,00 €  25 χρόνια 4% 326.664,00 €
5% 275.433,00 €
6% 221.964,00 €

Αναλυτικά:

Για ενοίκιο 800 € /μήνα, με αύξηση 3% κάθε χρόνο, σε 30 χρόνια θα έχετε καταβάλει στον ιδιοκτήτη της κατοικίας σας 456.564,00 €. Αγοράζοντας ένα ακίνητο άξιας 300.000,00 € με επιτόκιο 4% και διάρκεια αποπληρωμής 25 ετών θα δαπανήσετε 474.900,00 €. Δηλαδή θα έχετε δώσει 18.336,00 € παραπάνω, αλλά το ακίνητο θα είναι δικό σας! Με δεδομένο πως τα ακίνητα κρατούν την αξία τους σε σχέση με τον πληθωρισμό το σπίτι σας θα αξίζει περίπου 345.000,00€ ενώ το τελικό σας όφελος υπολογίζεται στις 345.000,00-18.336,00 = 326,664,00 € !

Επιπλέον, έχετε λόγο στη διαχείριση του κτηρίου και η ιδιοκτησία σας:

  • Υποθηκεύεται
  • Ανακαινίζεται
  • Ξαναπουλιέται
  • Αφήνεται κληρονομιά

 

Παύλου Μελά 2 & Βουλγαροκτόνου, Χαλάνδρι, 15233
Τ. 210 6849946, 210 6850290 // F. 210 6822964