Αρχική σελίδα >> Ο Έκκεντρος >>

Ανθρώπινο Δυναμικό

Aνθρώπινο Δυναμικό

Μαρία Γυφτοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
Γιώργος Τούμπανος
Πολιτικός Μηχανικός
Γιώργος Παπαδόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός
Φίλιππος Μαρμαρινός
Τοπογράφος Μηχανικός

Μάκης Πόλιτος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ναταλία Κωτάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Βαγγέλης Ματράγκος
Πολιτικός Μηχανικός
Μελέτες Μεταλλικών Κτιρίων
Κώστας Καταβούτας
Πολιτικός Μηχανικός
Μελέτες βιοκλιματικών κτιρίων
Γρηγόρης Δοπτίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ελένη Μητροπούλου
Τοπογράφος Μηχανικός
Βασίλης Πέρρος
Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Βασιλική Παλιούρα
Νομικές Υπηρεσίες
Αλέξανδρος Καζάζης
Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες
Αγγελική Φακιδάρη
Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες
Παύλου Μελά 2 & Βουλγαροκτόνου, Χαλάνδρι, 15233
Τ. 210 6849946, 210 6850290 // F. 210 6822964