Αρχική σελίδα >>

Συχνές Ερωτήσεις

  • Με ποιον τρόπο υπολογίζεται ο φόρος μεταβίβασης του ακινήτου;

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τον φόρο μεταβίβασης για κάθε ακίνητο είναι πολλοί και διαφοροποιούν το αποτέλεσμα ανάλογα με την περίπτωση. Το ακριβές ποσό υπολογίζεται απο τον συμβολαιογράφο ενώ κάποιοι απο τους παράγοντες που το επηρεάζουν είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου, η οικογενιακή κατάσταση του/των αγοραστών αν πρόκειται για πρώτη κατοικία, ο αριθμός των αγοραστών κ.α.

  • Ποια είναι τα έκτακτα έξοδα που μπορεί να προκύψουν και να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του μελλοντικού αγοραστή;

Τα έξοδα που προκύπτουν σύμφωνα με το νόμο είναι τα εξής:

Α. Δικηγόρος 1% μέχρι 45.000,00Ευρω και 0.5% για το υπερβάλλων.
Β. Συμβολαιογράφος 1.5% επι της αξίας του ακινήτου.
Γ. Φόρος μεταβίβασης. Το ποσό αυτό θα προσδιοριστεί από τον συμβολαιογράφο και θα πληρωθεί στην αρμόδια εφορία.
Δ. Μεταγραφή 0.5% επι της αξίας του ακινήτου. Το ποσό που προκύπτει πληρώνεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

  • Πώς εξασφαλίζονται οι άριστες προδιαγραφές της κατασκευής;

Κάθε ιδιοκτησία συνοδεύεται απο την σύμβαση που αφορά στις προδιαγραφές της. Στην σύμβαση αυτή που έχει τον τίτλο «Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων» αναφέρονται αναλυτικά όλες οι μέθοδοι που εφαρμόζονται απο την αρχή της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της, όπως επίσης και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται.

  • Σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η επιλογή των υλικών και της διαμόρφωσης των χώρων από τον μελλοντικό αγοραστή;

Όσο νωρίτερα από την ολοκλήρωση των έργων μας πραγματοποιήσετε την αγορά σας, τόσο πιο κοντά στο γούστο σας μπορούμε να φέρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμα όμως και αν δεν μας προσεγγίσετε έγκαιρα προκειμένου να συμβάλλετε και εσείς στην διαρρύθμιση των χώρων, έχετε πάντα τη δυνατότητα επιλογής των ειδών υγιεινής, των ντουλαπιών για ρουχισμό, της κουζίνας, των πλακιδίων και των χρωμάτων που θα «ντύσουν» το χώρο σας.

Παύλου Μελά 2 & Βουλγαροκτόνου, Χαλάνδρι, 15233
Τ. 210 6849946, 210 6850290 // F. 210 6822964